images/JZR_s05.jpg

Zarząd i Rada Nadzorcza

 Zarząd :

Jarosław Jaskierski - Prezes Zarządu, Dyrektor Spółki

Tatiana Hajduczek    - Z-ca Prezesa, Dyrektor ds. Ekonomiki i Finansów

Henryk Nowakowski - Z-ca Prezesa, Dyrektor ds. Technicznych

 

Rada Nadzorcza:

Janusz Jaworowski  – Przewodniczący Rady Nadzorczej

Zbigniew Budziszewski – Z-ca Przewodniczącego Rady Nadzorczej

Zbigniew Pluta – Sekretarz Rady Nadzorczej

Jarosław Król – Członek Rady Nadzorczej (z wyboru załogi)

Andrzej Wróbel – Członek Rady Nadzorczej

 

Jastrzębskie Zakłady RemontoweSp z o.o.

Węglowa 4, 44-268 Jastrzębie-Zdrój

Regon: 276057813 NIP: 633-19-71-048 KRS 0000088012

Kapitał zakładowy: 66.529.500,00