Jastrzębskie Zakłady Remontowe Sp. z o.o. - Biuletyn Informacji Publicznej

Dostęp do pozostałych informacji publicznych

Na podstawie art.10 ust.1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej, jest udostępniana na wniosek zainteresowanego.

Udostępnianie informacji na wniosek następuje "bez zbędnej zwłoki", nie później niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku. Jeżeli udostępnienie informacji w tym terminie jest niemożliwe wnioskodawca zostanie poinformowany o powodach opóźnienia oraz nowym terminie przekazania informacji – nie dłuższym niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku. Jeśli informacja może być przekazana niezwłocznie, w formie ustnej lub pisemnej, osoba występująca o informację nie jest zobowiązana do składnia pisemnego wniosku. 

Wnioski w formie pisemnej należy kierować na adres: 
JZR Sp. z o.o.
ul. Węglowa 4
44 - 268 Jastrzębie - Zdrój
lub składać osobiście w Kancelarii Głównej JZR Sp.  z o.o. w godz. 7.00 – 15.00
Wnioski w formie elektronicznej należy kierować na adres: [email protected]  

Udostępnienie informacji i materiałów może nastąpić za zgodą członka Zarządu JZR Sp.  z o.o.

Nie w każdym przypadku informacja publiczna może być udostępniona w pełnym zakresie. Art. 5 ust. 1 i 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej przewiduje ograniczenie prawa do informacji publicznej w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych (np. państwowa, służbowa, skarbowa, statystyczna, lekarska), a także ze względu na prywatność osoby fizycznej lub tajemnicę przedsiębiorcy. Dostęp do informacji ograniczają również przepisy ustawy o ochronie danych osobowych.     
Udostępnianie informacji niejawnych następuje tylko i wyłącznie osobom posiadającym poświadczenie bezpieczeństwa 
lub upoważnienie w zakresie dostępu do informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa.

 


Informacje o dokumencie

Osoba odpowiedzialna za treść: Katarzyna Muchowska Utworzony: 2011-07-18 13:13:05
Licznik odwiedzin: 9457 Ostatnia zmiana: 2018-08-30 11:55:20

Zmiany dokumentu

Strona 1 z 1, pokazanych 14 z 14 wszystkich, od 1 do 14

Czas Zmiana Osoba
2019-10-02 10:44:14 Kategoria "Jastrzębskie Zakłady Remontowe Sp. z o.o." została zmodyfikowana. Anna Majdowska-Ryszka
2019-08-13 13:03:56 Kategoria "Jastrzębskie Zakłady Remontowe Sp. z o.o." została zmodyfikowana. Anna Majdowska-Ryszka
2018-08-30 11:55:20 Kategoria "Dostęp do pozostałych informacji publicznych" została zmodyfikowana. Katarzyna Muchowska
2018-08-30 11:54:18 Kategoria "Dostęp do pozostałych informacji publicznych" została zmodyfikowana. Katarzyna Muchowska
2018-08-30 11:52:55 Kategoria "Dostęp do pozostałych informacji publicznych" została zmodyfikowana. Katarzyna Muchowska
2018-08-30 11:37:53 Kategoria "Jastrzębskie Zakłady Remontowe Sp. z o.o." została zmodyfikowana. Katarzyna Muchowska
2018-08-30 11:34:40 Kategoria "Dostęp do pozostałych informacji publicznych" została zmodyfikowana. Katarzyna Muchowska
2018-08-30 11:33:30 Kategoria "Dostęp do pozostałych informacji publicznych" została zmodyfikowana. Katarzyna Muchowska
2018-08-30 11:32:53 Kategoria "Dostęp do pozostałych informacji publicznych" została zmodyfikowana. Katarzyna Muchowska
2018-08-02 14:10:10 Kategoria "Jastrzębskie Zakłady Remontowe Sp. z o.o." została zmodyfikowana. Marcin Starościak
2018-04-19 13:50:22 Kategoria "Jastrzębskie Zakłady Remontowe Sp. z o.o." została zmodyfikowana. Marcin Starościak
2017-12-11 11:51:11 Kategoria "Jastrzębskie Zakłady Remontowe Sp. z o.o." została zmodyfikowana. Marcin Starościak
2017-12-11 11:50:35 Kategoria "Dostęp do pozostałych informacji publicznych" została zmodyfikowana. Marcin Starościak
2011-07-18 13:13:05 Kategoria została utworzona. Marcin Starościak

Jastrzębskie Zakłady Remontowe Sp. z o.o.