Byliśmy na targach Pracodawcy i przedsiębiorczości

05-02-2019

W dniu 4 marca br. Jastrzębskie Zakłady Remontowe Sp. z o.o. uczestniczyły w Inżynierskich Targach Pracy i Przedsiębiorczości.

Organizatorem wydarzenia była Politechnika Śląska, zaś wydarzenie koordynowało Biuro Karier Studenckich oraz Samorząd Studencki Politechniki Śląskiej. Przedsięwzięcie miało na celu nawiązanie kontaktu z potencjalnymi kandydatami do pracy, jak również budowanie wizerunku Spółki jako pracodawcy z wyboru. Nasi przedstawiciele uczestniczyli również w strefie doradczej polegającej na przeprowadzeniu próbnej rozmowy rekrutacyjnej. W Giełdzie uczestniczyło 130 wystawców i  ponad  10 tys. uczestników.