Kierownik Działu Kontroli Jakości, Pełnomocnik Zarządu ds. Zintegrowanego Systemu Zarządzania i Zarządzania Ryzykiem Korporacyjnym

16-11-2021

Zakres obowiązków Kierownika Działu Kontroli Jakości:

 • nadzór nad pracą podległego personelu,
 • kontrola jakości i nadzór wykonywanych prac, stosowanych materiałów i urządzeń zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami,
 • współdziałanie w okresowej ocenie poddostawców usług lub wyrobów,
 • kontrola wyrobów dostarczanych przez dostawców zewnętrznych,
 • kontrola posiadanych kwalifikacji pracowników wykonujących poszczególne prace,
 • odbiór końcowy wyrobów i zwalnianie ich do montażu lub wysyłki,
 • pełną realizację uchwał i zarządzeń władz Spółki oraz zaleceń i zarządzeń pokontrolnych,
 • organizacja obsługi przed i po sprzedażnej, organizacja prac i interwencji w ramach serwisu lub napraw gwarancyjnych obudów zmechanizowanych,
 • przeprowadzanie okresowych szkoleń oraz informowanie podległych  pracowników o wdrożonym
  w JZR  Sp. z o.o. Zintegrowanym Systemie Zarządzania.

Zakres obowiązków Pełnomocnika ds. Zintegrowanego Systemu Zarządzania i Zarządzania Ryzykiem obejmującego normy: ISO 9001; ISO 14001; ISO 45001; ISO 50001; ISO 3834-2

 • pełnienie nadzoru nad efektywnością funkcjonowania ZSZ,
 • współudział w identyfikowaniu procesów wymagających doskonalenia (problemów dotyczących jakości, środowiska, energii i bezpieczeństwa pracy),
 • kierowanie procesem opracowania, wdrażania i utrzymania ZSZ zgodnego z normami ISO,
 • zapewnienie kontaktów z jednostkami zewnętrznymi dla umożliwienia i ułatwienia realizacji procesu opracowania, wdrażania i rejestracji ZSZ,
 • reprezentowanie JZR na zewnątrz i wewnątrz w sprawach dotyczących systemów zarządzania,
 • koordynowanie i prowadzenie prac związanych z certyfikacją oraz utrzymaniem i doskonaleniem poszczególnych elementów ZSZ,
 • zgłaszanie zauważonych lub potencjalnych zagrożeń w funkcjonowaniu ZSZ oraz prowadzenia oceny audytów i auditorów,
 • organizowanie i prowadzenie przeglądów ZSZ,
 • udzielanie pomocy pracownikom firmy przy opracowaniu przez nich dokumentów ZSZ,
 • wspomaganie Zarządu w motywowaniu personelu dla polepszania jakości procesów i ich efektów,
 • realizacja zadań i zaangażowanie w obowiązki z zakresu kontroli funkcjonalnej,
 • koordynowanie procesu Zarządzania Ryzykiem w JZR,
 • sporządzanie raportów na temat procesu Zarządzania Ryzykiem,
 • koordynacja procesu identyfikacji i ocena ryzyka na poziomie Spółki oraz wsparcie pozostałych pracowników
  w zakresie definicji i identyfikacji ryzyka oraz ich oceny.

Wymagania:

 • wyksztalcenie wyższe,
 • doświadczenie na podobnym stanowisku,
 • znajomość wymagań norm ISO 9001; ISO 14001; ISO 45001; ISO 50001; ISO 3834- 2 wchodzących w skład Zintegrowanego Systemu Zarządzania w JZR,
 • posiadanie uprawnień auditora wewnętrznego ZSZ dla ww. norm,
 • umiejętność organizacji pracy własnej,
 • uprawnienia do badań nieniszczących połączeń spawanych wg normy PN-EN ISO 9712,
 • dbałość o dyscyplinę pracy, przestrzeganie prawa oraz wewnętrznych procedur,
 • współpraca z innymi Działami,
 • brak przeciwskazań zdrowotnych do zjazdu na dół w zakładach górniczych.

Firma oferuje:

 • Pracę w firmie o ugruntowanej pozycji na rynku,
 • Stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę,
 • Pracę w firmie należącej do Grupy Kapitałowej JSW,
 • Miesięczne premie uznaniowe,
 • Coroczna nagroda z okazji Dnia Branżowego,
 • Zagwarantowana odzież robocza,
 • Profesjonalne szkolenia,
 • Możliwość uzyskania środków finansowych – PKZP,
 • Program ubezpieczenia grupowego dla pracowników JZR Sp. z o.o. oraz ich współmałżonków i dzieci,
 • Możliwość przynależenia do Programu Fundacji Ochrony Zdrowia i Pomocy Społecznej.

APLIKUJ

Oferty

pracy

Aktualności

Benefity dla Ciebie

Pewna
i stabilna praca

 • Stały zarobek miesięczny,
 • Pewne godziny pracy,
 • Stałe podnoszenie kompetencji,
 • Pewność i terminowość wypłaty wynagrodzeń,

Czas
dla rodziny

 • Nagroda coroczna wypłacana w lipcu,
 • Nagroda kwartalna za frekwencję,
 • Wczasy pod gruszą,
 • Dofinansowanie wypoczynku dzieci i młodzieży,
 • Dodatki świąteczne,
 • Bilety wstępu na wydarzenia sportowe w regionie
Benefity dla Ciebie
Benefity dla Ciebie

W pracy trzymamy
się razem

 • System trzyzmianowy,
 • Półgodzinna przerwa wpisana do czasu pracy,
 • Łatwy dostęp do informacji pracowniczych,
 • Wsparcie mistrzów produkcji na poszczególnych wydziałach,
 • Spotkania integracyjne,
 • Możliwość zgłaszania inicjatyw pracowniczych,
 • Badania specjalistyczne pracowników,
 • Dla zaangażowanych pracowników możliwość wcześniejszego zawarcia umowy na czas nieokreślony.

Bezpieczeństwo Twoje,
Twojej rodziny, Twoich finansów

 • Ubezpieczenie grupowe na życie,
 • Pomoc finansowa w przypadku zdarzeń losowych,
 • Możliwość przystąpienia do Fundacji Ochrony Zdrowia i Pomocy
 • Społecznej w Jastrzębiu-Zdroju, dzięki której otrzymasz szereg usług medycznych: szczepienia, specjalistyczne badania,
 • Wsparcie socjalne pracowników,
 • Pracownicza Kasa Zapomogowo Pożyczkowa,
 • Nowoczesny park maszynowy, w tym m.in: zrobotyzowane stanowiska spawalnicze, robot do ukosowania, pionowe centra obróbcze, poziome centra frezarsko - wytaczarskie, honownice numeryczne poziome, tokarki manualne i numeryczne.
 • Wysoki poziom BHP: specjalistyczna odzież ochronna oraz środki ochrony osobistej,
 • Szkolenia BHP prowadzone przez wykwalifikowanych i doświadczonych pracowników Spółki,
Benefity dla Ciebie

Proces

rekrutacji

Etap I:
APLIKACJA (wraz z wyrażoną zgodą na przetwarzanie danych osobowych)
Etap III:
Rozmowa telefoniczna (ustalenie terminu spotkania)
Etap V:
Weryfikacja umiejętności kandydata
Etap II:
Analiza dokumentacji pod względem wymogów formalnych i merytorycznych
Etap IV:
Rozmowa kwalifikacyjna (w tym. ustalenie wynagrodzenie na podstawie siatki płac)
Etap VI:
Informacja zwrotna

Firma

od środka

Pracujemy na 4 Wydziałach Remontowych
Wydział Borynia
Wydział Pniówek
Wydział Suszec
Wydział Zofiówka

Czym się

zajmujemy

Jastrzębskie Zakłady Remontowe Sp. z o.o. to firma usługowo-produkcyjna, która od ponad 20 lat specjalizuje się w remontach i modernizacji maszyn i urządzeń górniczych. Produkujemy konstrukcje stalowe na podstawie dokumentacji własnej lub powierzonej, oferujemy wykonywanie prac w zakresie obróbki skrawaniem z wykorzystaniem obrabiarek sterowanych numerycznie oraz robót spawalniczych.
Nasza oferta obejmuje m.in. Wykonanie prac w zakresie:
 • Obróbka mechaniczna
 • Spawalnictwo
 • Cięcie i gięcie
 • Malarnia i śrutownica
 • Kontrola jakości
 • Projektowanie

Poznaj

nasz dzień

Podział zadań i praca na stanowisku.

Półgodzinna przerwa śniadaniowa
Powrót do domu
– czas dla rodziny
Potwierdzenie rozpoczęcia pracy (odbicie dyskietki)
Praca na stanowisku.

Potwierdzenie zakończenia pracy

JZR

w liczbach

Zasoby
1 mld ton
zasobów węgla w JSW gwarantują utrzymanie wydobycia do 2075 roku

Pracownicyh
640
pracowników

20 lat na rynku
ponad 20 lat
na rynku

wydziały
5 wydziałów:
Borynia, Pniówek, Suszec 1, Suszec 2, Zofiówka

Pracownicy

o nas

Krzysztof Dominiak
Mistrz obróbki skrawaniem

„Pracę w JZR rozpocząłem w 2004 roku na stanowisku tokarza. Obecnie zdobytą wiedzę praktyczną przekazuję młodszemu pokoleniu. Jestem dumny, gdy widzę, w jak doświadczony i wykwalifikowany sposób współpracownicy podchodzą do pracy, a każdy wytworzony przez nas element, staje się częścią wielkiego projektu.”
Bogdan Piotrowski
Spawacz

„Stabilna i pewna praca w pobliżu miejsca zamieszkania. Jasne zasady wynagradzania, zgodne z obowiązującymi przepisami.”
Grzegorz Górniewicz
Malarz-lakiernik

„Środki ochrony osobistej, specjalistyczna odzież ochronna oraz partnerstwo w pracy dają poczucie bezpieczeństwa. Do tego gwarancja zatrudnienia oraz pewność i terminowość wypłaty wynagrodzenia utrzymuje motywację do pracy.”
Jergas Sebastian
Spawacz

„Rodzina jest dla mnie bardzo ważna, a praca w JZR pozwala na zachowanie równowago pomiędzy życiem zawodowym a osobistym.”

Nasi

rekruterzy

Gabriela Stefańska

W codziennej pracy zajmuję się po prostu rekrutacją, analizuję dokumenty, umawiam na rozmowy kwalifikacyjne, w których również biorę udział. Lubię kontakt z ludźmi, chętnie pomagam w różnych kwestiach. Posiadam umiejętność aktywnego słuchania, bystrej obserwacji i wyciągania wniosków. Ulegam również intuicji opartej na wiedzy i dotychczasowym doświadczeniu. Odpowiadam także za komunikację, system rozwoju kompetencji czy organizację szkoleń.

Zapraszam zatem do kontaktu.
Gabriela Stefańska
	Izabela Hanzlik-Pławecka

Izabela Hanzlik-Pławecka

Jestem osobą komunikatywną, posiadam umiejętność słuchania, łatwo i swobodnie nawiązuję relacje z ludźmi. Pracuję w Dziale HR od maja 2018r. W Spółce jestem odpowiedzialna za rekrutację, organizację szkoleń, system rozwoju kompetencji, współpracę z Urzędami Pracy. Redaguję Biuletyn dla Pracowników Spółki.

Zapraszam do kontaktu.

Film