Wydarzenie

Dofinansowanie TUW PZUW w ramach poprawy warunków BHP

W 2019 roku pozyskano środki finansowe na naprawę posadzki antyelektrostatycznej w malarni Wydziału Borynia. Część środków pochodziło z funduszu prewencyjnego naszego ubezpieczyciela - TUW Polskiego Zakładu Ubezpieczeń Wzajemnych. Dofinansowanie ma na celu zapobieganie powstawaniu lub zmniejszenie skutków wypadków.

Naprawa posadzki to kolejny krok do poprawy warunków BHP w naszym przedsiębiorstwie.