Wydarzenie

Działania prewencyjne w celu poprawy BHP

W 2017 roku pozyskano dodatkowe środki finansowe na poprawę bezpieczeństwa i higieny pracy. Środki te pochodzą z funduszu prewencyjnego PZU Życie S.A. i pozwoliły na zakup środków ochrony indywidulanej, które stosowane przez pracowników mają pomóc im chronić swoje życie i zdrowie. Zakupiono następujące produkty. 

- Środki ochrony słuchu w postaci zatyczek wielokrotnego użytku,
- Myjki oczu w razie narażenia na kontakt z środkiem chemicznym,
- Hełmy ochronne z pasem podbródkowym przeznaczone do prac na wysokości,
- Koszulki z krótkim rękawem.

Zakupy te to kolejny krok do poprawy warunków BHP w naszym przedsiębiorstwie.