Wydarzenie

Pomoc dla Ukrainy

Jastrzębskie Zakłady Remontowe przyłączają się do szczytnej akcji niesienia pomocy potrzebującym.

Prócz działań podejmowanych przez Spółkę prezentujemy również możliwe inicjatywy, które każdy z nas może podjąć aby choć w minimalnym stopniu przyczynić się do pomocy. Nasi ukraińscy bracia znajdują się już wśród nas i pilnie potrzebują pomocy. Wykażmy się wielką solidarnością z nimi. Przedstawiamy Państwu instrukcje, linki i inne informacje jak możemy pomóc.

Dane kontaktowe dla mieszkańców Ukrainy

Urząd Miasta Rybnika 695-969-798, 722-299-213
Stowarzyszenia „17-tka” [email protected]
Stowarzyszenie 28 dzielnica 519-102-066, [email protected]
Rybnicka Rada Kobiet 667-768-427
Ośrodek Interwencji Kryzysowej i Psychoterapii 32 423-35-99
Ogólnoproblemowy Telefon Zaufania 32 423-35-55
Archidiecezjalna Poradnia Psychologiczna [email protected]

Wolontariat

W imieniu Urzędu Miasta Rybnika, Stowarzyszenia „17-tka”, Stowarzyszenia 28 dzielnica i Rybnickiej Rady Kobiet, zachęcamy do zgłoszenia się do grupy wolontariackiej. Poszukiwane są osoby chętne np. do noszenia paczek, kierowcy, osoby mogące udostępnić pomieszczenia mieszkalne; mile widziana jest każda inna forma pomocy. W celu zgłoszenia należy użyć formularza w Google Forms.

Rybnicka paczka dla Ukrainy

Zachęcamy do zaangażowania się w przygotowanie paczek dla osób uciekających przed wojną. W paczkach znajdą się najpotrzebniejsze artykuły, które pozwolą przetrwać najbliższy czas. Więcej informacji: „Rybnicka paczka dla Ukrainy” na stronie Urzędu Miasta.

Pomoc dla miast partnerskich

Miasto Rybnik udzieli pomocy rzeczowej miastu partnerskiemu Iwano-Frankiwsk w formie zakupu środków pierwszej pomocy, wyposażenia osobistego i sprzętu technicznego jednostek Obrony Cywilnej.

Miasto partnerskie Bar wysłało list z prośbą o pomoc. Miasto Rybnik przygotowuje zakup agregatu prądotwórczego na potrzeby mieszkańców Baru. Dodatkowo mieszkańcy proszą o wpłaty na konto. Więcej informacji: „Rybnik pomaga Ukrainie” na stronie Urzędu Miasta.