Utworzenie sztabu kryzysowego w JZR.

                                                                                   Komunikat

                                                   Zarządu Jastrzębskich Zakładów Remontowych Sp. z o.o.                            

 

W JZR Sp. z o.o. działa sztab kryzysowy.

 

W związku z aktualną sytuacją dotyczącą koronawirusa w Jastrzębskich Zakładach Remontowych, powołano sztab kryzysowy. Szefem sztabu jest Prezes Zarządu Spółki Rafał Rychter. W skład sztabu wchodzą: Członkowie Zarządu, Szef Produkcji, Kierownicy Wydziałów, Zaopatrzenie, Służby BHP, HR oraz IT.