Wydarzenie

Utworzenie sztabu kryzysowego w JZR

Komunikat

Zarządu Jastrzębskich Zakładów Remontowych Sp. z o.o.

W JZR Sp. z o.o. działa sztab kryzysowy.

W związku z aktualną sytuacją dotyczącą koronawirusa w Jastrzębskich Zakładach Remontowych, powołano sztab kryzysowy. Szefem sztabu jest Prezes Zarządu Spółki Rafał Rychter. W skład sztabu wchodzą: Członkowie Zarządu, Szef Produkcji, Kierownicy Wydziałów, Zaopatrzenie, Służby BHP, HR oraz IT.