Ślusarz

ŚLUSARZ, ŚLUSARZ REMONTOWY

 

Zakres obowiązków:

 

-        remont elementów na podstawie dokumentacji technicznej,

-        dbanie o prawidłową eksploatację maszyn i urządzeń na stanowisku pracy,

-        prawidłowe i terminowe wykonywanie zadań zleconych przez przełożonego,

-        dbanie o przestrzeganie zasad BHP, regulaminu pracy;

Wymagania:

 

-        wykształcenie – min. zawodowe o profilu technicznym

-        doświadczenie – min. 1 rok udokumentowanego stażu pracy na podobnym stanowisku,

-        mile widziane: obsługa suwnicy z poziomu roboczego lub żurawika stacjonarnego, obsługa wózka widłowego

Firma oferuje:

 

-        pracę w firmie o ugruntowanej pozycji na rynku,

-        stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę,

Informacje dodatkowe:

 

-        rozpatrywane będą TYLKO KOMPLETNE DOKUMENTY, które powinny zawierać:

  • CV, podanie o pracę,
  • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie, (pobierz)
  • dokumenty potwierdzające wykształcenie (kopie),
  • dokumenty potwierdzające staż pracy (kopie świadectw pracy),
  • kopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje,

 

-         podania osób, które nie spełniają wymagań nie będą rozpatrywane,

-         osoby, które złożyły podanie o pracę wcześniej, a dotychczas nie zostały przyjęte i są dalej zainteresowane podjęciem pracy 
w JZR Sp. z o.o. powinny złożyć podanie ponownie. Złożonych ofert nie zwracamy,

-         firma Jastrzębskie Zakłady Remontowe Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do rejestracji i przetwarzania danych zawartych 
w dokumentach aplikacyjnych. Kandydatom zapewniamy całkowitą dyskrecję. Jednocześnie zastrzegamy sobie prawo 
do udzielania odpowiedzi wyłącznie na wybrane oferty.

Komplety dokumentów z dopiskiem Ślusarz remontowy będą przyjmowane w kancelarii JZR Sp. z o.o.  

Osoby zakwalifikowane poinformowane zostaną telefonicznie o godzinie spotkania,

dlatego prosimy o umieszczenie w podaniu numeru telefonu kontaktowego.

Szczegółowe informacje dostępne są pod numerem telefonu: 3272 15 100


 

Administratorem Pana/Pani danych osobowych są Jastrzębskie Zakłady Remontowe Sp. z o.o. z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju (44-268) przy ul. Węglowej 4, wpisane do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000088012 (dalej jako: „Spółka”).

Sprawy związane z przetwarzaniem danych osobowych proszę zgłaszać w formie elektronicznej na adres [email protected]remove-this.jzr.pl  lub w formie papierowej pod adresem Jastrzębskie Zakłady Remontowe Sp. z o.o. ul. Węglowa 4, 44-268 Jastrzębie-Zdrój.

Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji na podstawie art. 22¹ ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks Pracy.

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty świadczące usługi IT na rzecz Spółki.

Spółka nie będzie przekazywała Pani/Pana danych osobowych do państw trzecich.

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania procesu rekrutacji.

Ma Pan/Pani prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne dla wzięcia udziału w procesie rekrutacji.