Spawacz

 

Jastrzębskie Zakłady Remontowe Sp. z o.o. powstały 1 lipca 1998r. Specjalizujemy się w remontach i modernizacji maszyn i urządzeń  górniczych. Ambitna polityka rozwoju Spółki, nowoczesny park maszyn, wykwalifikowana kadra inżynierów oraz techników z wieloletnim doświadczeniem to nasze główne atuty. Obecnie poszukujemy pracownika na stanowisko:

 

 

SPAWACZ

Zakres obowiązków:

 • Prowadzenie prac spawalniczych na podstawie dokumentacji technicznej zgodnie
  z obowiązującymi wytycznymi technologicznymi.
 • Wykonywanie elementów na podstawie dokumentacji technicznej.
 • Dbanie o prawidłową eksploatację maszyn i urządzeń na stanowisku pracy.
 • Prawidłowe i terminowe wykonywanie zadań zleconych przez przełożonego.
 • Dbanie o przestrzeganie zasad BHP, regulaminu pracy.

 Wymagania:

 • Aktualne uprawnienia do spawania metodą MAG 135/138 w zakresie spoin FW/BW według normy PN-EN ISO 9606-1 lub według normy PN-EN 287-1.
 • Wykształcenie minimum zawodowe o profilu technicznym,
 • Mile widziana obsługa suwnicy z poziomu roboczego lub żurawika stacjonarnego, kurs spawania lub cięcia gazowego.

 Firma oferuje:

 • Pracę w firmie należącej do Grupy Kapitałowej JSW S.A.,
 • praca w stabilnej firmie o ugruntowanej pozycji na rynku,
 • stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę,
 • miesięczne premie uznaniowe,
 • dodatkowo coroczna nagroda z okazji Dnia Branżowego,
 • zagwarantowana odzież robocza,
 • pracę na nowoczesnych maszynach,
 • profesjonalne szkolenia,
 • możliwość uzyskania środków finansowych - PKZP,
 • program ubezpieczenia grupowego dla pracowników JZR Sp. o.o. oraz ich współmałżonków
  i dzieci,
 • możliwość przynależenia do Programu Fundacji Ochrony Zdrowia i Pomocy Społecznej,
 • pracę na Wydziałach Borynia, Pniówek, Zofiówka lub Suszec.

 Informacje dodatkowe:

Zainteresowane osoby prosimy o dostarczenie następujących dokumentów:

 • CV, podanie o pracę,
 • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie, (pobierz),
 • dokumenty potwierdzające wykształcenie (kopie),
 • dokumenty potwierdzające staż pracy (kopie świadectw pracy),
 • kopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje.
 • podania osób, które nie spełniają wymagań nie będą rozpatrywane,
 • osoby, które złożyły podanie o pracę wcześniej, a dotychczas nie zostały przyjęte i są dalej zainteresowane podjęciem pracy w JZR Sp. z o.o. powinny złożyć podanie ponownie. Złożonych ofert nie zwracamy,
 • firma Jastrzębskie Zakłady Remontowe Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do rejestracji i przetwarzania danych zawartych
  w dokumentach aplikacyjnych. Jednocześnie zastrzegamy sobie prawo do udzielania odpowiedzi wyłącznie na wybrane oferty.

 

Komplety dokumentów z dopiskiem SPAWACZ będą przyjmowane w kancelarii JZR Sp. z o.o. lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres [email protected]remove-this.jzr.pl.

Osoby zakwalifikowane poinformowane zostaną telefonicznie o godzinie spotkania, dlatego prosimy
o umieszczenie w podaniu numeru telefonu kontaktowego.

 

 

Administratorem Pana/Pani danych osobowych są Jastrzębskie Zakłady Remontowe
Sp. z o.o.
 z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju (44-268) przy ul. Węglowej 4, wpisane do rejestru  przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000088012 (dalej jako: „Spółka”).

Sprawy związane z przetwarzaniem danych osobowych proszę zgłaszać w formie elektronicznej na adres [email protected]  lub w formie papierowej pod adresem Jastrzębskie Zakłady Remontowe Sp. z o.o. ul. Węglowa 4, 44-268 Jastrzębie-Zdrój.

Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji na podstawie art. 22¹ ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks Pracy.

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty świadczące usługi IT na rzecz Spółki.

Spółka nie będzie przekazywała Pani/Pana danych osobowych do państw trzecich.

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania procesu rekrutacji.

Ma Pan/Pani prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne dla wzięcia udziału w procesie rekrutacji.