Specjalista w Dziale Handlowym

SPECJALISTA W DZIALE HANDLOWYM

 

Zakres obowiązków:

 

 • Prowadzenie działań marketingowych związanych z badaniem i poszukiwaniem rynków oraz promocją Spółki.
 • Przygotowanie i składanie ofert techniczno-handlowych w postępowaniach przeprowadzanych na podstawie ustawy PZP (Prawo zamówień publicznych).
 • Współpraca z kontrahentami Spółki.
 • Przygotowanie i uzgadnianie treści umów z kontrahentami Spółki.
 • Koordynacja i uczestnictwo w negocjacjach oraz postępowaniach przetargowych.
 • Uczestnictwo w  opracowaniu planów oraz sprawozdań.
 • Dbałość o dyscyplinę pracy, przestrzeganie prawa oraz wewnętrznych procedur.
 • Współpraca z innymi Działami.

 

Wymagania:

 

 • Wykształcenie wyższe kierunkowe.
 • Minimum 3-letnie doświadczenie na podobnym stanowisku.
 • Znajomość ustawy PZP (Prawo zamówień publicznych).
 • Umiejętność organizacji pracy własnej.
 • Umiejętność skutecznej komunikacji.
 • Samodzielność.

 

Firma oferuje:

 • Zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę.
 • Pracę w firmie należącej do Grupy Kapitałowej JSW S.A.
 • Praca w stabilnej firmie o ugruntowanej pozycji na rynku.
 • Miesięczne premie uznaniowe.
 • Coroczne nagrody z okazji Dnia Branżowego.
 • Profesjonalne szkolenia.
 • Możliwość uzyskania środków finansowych – PKZP.
 • Program grupowego ubezpieczenia dla pracowników JZR Sp. o.o. oraz ich współmałżonków i dzieci
 • Możliwość przynależenia do Programu Fundacji Ochrony Zdrowia i Pomocy Społecznej.

 

Informacje dodatkowe:

Rozpatrywane będą TYLKO KOMPLETNE DOKUMENTY, które powinny zawierać:

 • CV.
 • Podanie o pracę.
 • Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (pobierz).
 • Dokumenty potwierdzające wykształcenie (kopie).
 • Dokumenty potwierdzające staż pracy (kopie).
 • Dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje (kopie).

 

 

 • podania osób, które nie spełniają wymagań nie będą rozpatrywane,
 • osoby, które złożyły podanie o pracę wcześniej, a dotychczas nie zostały przyjęte i są dalej zainteresowane podjęciem pracy w JZR Sp. z o.o. powinny złożyć podanie ponownie. Złożonych ofert nie zwracamy,
 • firma Jastrzębskie Zakłady Remontowe Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do rejestracji
  i przetwarzania danych zawartych w dokumentach aplikacyjnych. Jednocześnie zastrzegamy sobie prawo do udzielania odpowiedzi wyłącznie na wybrane oferty.

 

Komplety dokumentów z dopiskiem SPECJALISTA W DZIALE HANDLOWYMbędą przyjmowane
w kancelarii JZR Sp. z o.o. lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres [email protected]remove-this.jzr.pl

Osoby zakwalifikowane poinformowane zostaną telefonicznie o godzinie spotkania, dlatego prosimy o umieszczenie w podaniu numeru telefonu kontaktowego.

 

Administratorem Pana/Pani danych osobowych są Jastrzębskie Zakłady Remontowe Sp. z o.o. 
z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju (44-268) przy ul. Węglowej 4, wpisane do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000088012 (dalej jako: „Spółka”).

Sprawy związane z przetwarzaniem danych osobowych proszę zgłaszać w formie elektronicznej na adres [email protected]  lub w formie papierowej pod adresem Jastrzębskie Zakłady Remontowe
Sp. z o.o. ul. Węglowa 4, 44-268 Jastrzębie-Zdrój
.

Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji na podstawie art. 22¹ ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks Pracy.

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty świadczące usługi IT na rzecz Spółki.

Spółka nie będzie przekazywała Pani/Pana danych osobowych do państw trzecich.

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania procesu rekrutacji.

Ma Pan/Pani prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne dla wzięcia udziału w procesie rekrutacji.