Praca

Katalog do pobrania

Oferujemy


Dla Ciebie i Twoich bliskich:

 • Stały zarobek miesięczny,
 • Pewne godziny pracy,
 • Ubezpieczenie grupowe na życie,
 • Pomoc finansowa w przypadku zdarzeń losowych,
 • Nagroda coroczna wypłacana w lipcu,
 • Nagroda kwartalna za frekwencję,
 • Wczasy pod gruszą,
 • Dofinansowanie wypoczynku dzieci i młodzieży,
 • Dodatki świąteczne,
 • Możliwość przystąpienia do Fundacji Ochrony Zdrowia i Pomocy Społecznej w Jastrzębiu-Zdroju, dzięki której otrzymasz szereg usług medycznych: szczepienia, specjalistyczne badania,
 • Bilety wstępu na wydarzenia sportowe w regionie.


Partnerstwo to:

 • Stałe podnoszenie kompetencji,
 • System trzyzmianowy,
 • Półgodzinna przerwa wpisana do czasu pracy,
 • Łatwy dostęp do informacji pracowniczych,
 • Wsparcie mistrzów produkcji na poszczególnych wydziałach,
 • Spotkania integracyjne,
 • Wsparcie socjalne pracowników,
 • Możliwość zgłaszania inicjatyw pracowniczych,
 • Pracownicza Kasa Zapomogowo Pożyczkowa,
 • Badania specjalistyczne pracowników,
 • Nowoczesny park maszynowy, w tym m.in: zrobotyzowane stanowiska spawalnicze, robot do ukosowania, pionowe centra obróbcze, poziome centra frezarsko - wytaczarskie, honownice numeryczne poziome, tokarki manualne i numeryczne.


Bezpieczeństwo i komfort zapewniają Ci:

 • Wysoki poziom BHP, specjalistyczna odzież ochronna oraz nowoczesne środki ochrony indywidualnej i zbiorowej,
 • Szkolenia BHP prowadzone przez wykwalifikowanych i doświadczonych pracowników Spółki,
 • Pewność i terminowość wypłaty wynagrodzeń,
 • Dla zaangażowanych pracowników możliwość wcześniejszego zawarcia umowy na czas nieokreślony.

 

Aktualne oferty pracy