Przetarg ograniczony dla krajowych podmiotów gospodarczych w formie aukcji na wybór odbiorcy złomu.

Zarząd Jastrzębskich                                                                       

Zakładów Remontowych Sp. z o.o.

ul. Węglowa 4                                                                                                                                                  

44-268 Jastrzębie - Zdrój 

tel. 32 7215100, 32 7215180 (EZ) 

fax. 32 7215104

e-mail: [email protected]

 

                                                                          OGŁASZA

przetarg ograniczony dla krajowych podmiotów gospodarczych w formie aukcji na sprzedaż złomu poprodukcyjnego z wydziałów produkcyjno-remontowych JZR Sp. z o.o.                                                                                w okresie od 01 września 2019r. do 31 stycznia 2020r.

 

Lp.

Asortyment

Klasa

Orientacyjna ilość

( w tonach )

 

1.

 

Wióry stalowe mieszane (skłębione)

 

N4

 

                200

 

2.

Wióry chromowo-niklowe (do. 15% domieszki wiórów stalowych czarnych)

 

 

                 10

 

3.

 

Złom stalowy mieszany

 

N10

 

               180

 

4.

 

Złom w postaci ażurów po obróbce termicznej

 

N5

 

                250

 

5.

 

Złom stalowy przestrzenny-wielkogabarytowy

 

N7

 

                100

 

6.

 

Złom wsadowy

 

W1/W2/W7

 

                250

 

7.

 

Zgorzelina pospawalnicza

 

Zendra

 

                 85

 

8.

 

Złom z silników elektrycznych

 

 

                 20

 

 

 

9.

Złom pochodzący z prac rozbiórkowo-wyburzeniowych                       (m. innymi: demontowane konstrukcje stalowe hal – wielkość elementów 6mb, złom drobny w postaci blach trapezowych i inne drobne elementy).  

 

 

 

                500

UWAGA: Powyższe ilości złomu do sprzedaży w danym asortymencie nie będą podstawą do zakontraktowania go w Umowie, ilości te mogą ulec zmianie(+/-) w zależności od natężenia prac produkcyjno-remontowych.

 1. Termin realizacji odbiorów:
 • Złom z wydziałów produkcyjnych (poz.1-8) od 01.10.2019r. do 31.01.2020r.
 • Złom z prac rozbiórkowo-wyburzeniowych (poz.9) od 01.09.2019r. do 31.12.2019r. 
 1. Warunki uczestnictwa w przetargu:
 • zapoznanie się z wymaganiami ofertowymi, które dostępne będą na platformie zakupowej Logintrade od dnia 14.08.2019r
 • wpłacenie wadium w wysokości 5 000,00 zł na konto: 34 1020 2472 0000 6902 0145 6672 PKO BP SA z dopiskiem „ Przetarg: ZŁOM wrzesień 2019r. – styczeń 2020r.”

      JZR Sp. z o.o. dopuszczają możliwość zabezpieczenia wadium w innej formie określonej w wymaganiach ofertowych.

 1. Oferty należy składać poprzez platformę zakupową Logintrade w terminie do 23.08.2019r. godz. 15.00
 2. Dopuszcza się składanie ofert częściowych.
 3. Dodatkowych informacji udziela Dział EZ – tel. (0-32) 72 15 180 lub (032) 72 15 170.
 4.   JZR Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do:
 • swobodnego wyboru oferty,
 • uznania , że przetarg nie dał rezultatu,
 • unieważnienia przetargu w całości lub części bez podania przyczyny.