Dostawa nowego oprogramowania SolidWorks Standard, SolidWorks PDM Profesional CAD Editor wraz z usługą ich utrzymania. Nr przetargu: 111/TPP/2019