Zakup nowych elementów do wykonania wysięgnika do przenośnika taśmowego typu PIOMA 1200

 

 

Zarząd Jastrzębskich                    
Zakładów Remontowych Sp. z o.o.
ul. Węglowa 4    
44-268 Jastrzębie - Zdrój    
tel. 32 7215100,   32 7561726.
fax. 32 7215104.
e-mail: [email protected] 


OGŁASZA
PRZETARG W FORMIE AUKCJI ELEKTRONICZNEJ NA ZAKUP
NOWYCH ELEMENTÓW DO WYKONANIA WYSIĘGNIKA DO PRZENOŚNIKA TAŚMOWEGO TYPU PIOMA 1200

1.Warunki uczestnictwa w przetargu:
•  zapoznanie się z zapytaniem ofertowym – które dostępne jest na Platformie Zakupowej Logintrade – numer Z635/204115, 
2.Przetarg zostanie przeprowadzony w formie aukcji elektronicznej na Platformie Zakupowej Logintrade. Na bazie otrzymanych ofert zostanie przeprowadzona aukcja.
3.Postępowanie przetargowe jest poufne.
4.JZR Sp. z o.o. nie bierze odpowiedzialności za stan łącza, którym dysponuje oferent celem wzięcia udziału w licytacji elektronicznej - aukcji.
5.Po otrzymaniu ofert i zakwalifikowaniu się firm do aukcji, zostanie drogą elektroniczną wysłane potwierdzenie o udziale w licytacji elektronicznej, z podanym terminem 
oraz godziną rozpoczęcia licytacji.
6.Aukcja próbna dla firm dopuszczonych do licytacji będzie dostępna z chwilą otrzymania potwierdzenia o udziale w aukcji i będzie dostępna do chwili rozpoczęcia licytacji elektronicznej.
7.Z tytułu odrzucenia ofert, oferentom nie przysługują żadne roszczenia przeciwko Zamawiającemu.
8.Przetarg będzie prowadzony w oparciu o regulamin przetargowy, który jest zamieszczony na stronie internetowej www.jzr.pl w zakładce przetargi.
9. Dodatkowych informacji udziela :
•    Dział EZ – tel. 32 72 15 182 (Patryk Szpila).
10.JZR Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do:
•    swobodnego wyboru oferty,
•    uznania, że przetarg nie dał rezultatu,
•    unieważnienia przetargu w całości lub części bez podania przyczyny.