Zakup stałych pionowych znaków drogowych dla oddziału Suszec

Zakup stałych pionowych znaków drogowych dla oddziału Suszec

Firmy zainteresowane składaniem ofert w ww. temacie prosimy o zapoznanie się z zapytaniem ofertowym – które dostępne jest na Platformie Zakupowej Logintrade – numer: Z38/367411

Osoba kontaktowa:  Damian Tkocz  (Dział EZ) – tel. 32 72 15 182.