Sprzedaż drewna opałowego pozyskanego z wycinki drzew.