images/JZR_s05.jpg

Zarząd i Rada Nadzorcza

Prezes ZarząduRafał Rychter  

Prezes Zarządu, Dyrektor Spółki

 

 

 

 

 

 

 

Z-ca Prezesa ZarząduTatiana Hajduczek   

Z-ca Prezesa, Dyrektor ds. Ekonomiki i Finansów

 

 

 

 

 

 

 

Z-ca Prezesa  ZarząduHenryk Nowakowski

Z-ca Prezesa, Dyrektor ds. Technicznych

 

 

 

 

 

 

 

Rada Nadzorcza:

Jacek Plutecki  – Przewodniczący Rady Nadzorczej

Zbigniew Budziszewski – Z-ca Przewodniczącego Rady Nadzorczej

Krzysztof Bieleń – Członek Rady Nadzorczej

Jarosław Król – Członek Rady Nadzorczej (z wyboru załogi)

Stanisław Nawrat – Członek Rady Nadzorczej

 

Jastrzębskie Zakłady Remontowe Sp z o.o.

Węglowa 4, 44-268 Jastrzębie-Zdrój

Regon: 276057813 NIP: 633-19-71-048 KRS 0000088012

Kapitał zakładowy: 400.523.500,00