Jastrzębskie Zakłady Remontowe Sp. z o.o. - Biuletyn Informacji Publicznej

Sposób przyjmowania i załatwiania spraw oraz udostępnianie informacji

Pisma do Jastrzębskich Zakładów Remontowych Sp. z o.o. należy kierować na adres:

44-268 Jastrzębie Zdrój
ul. Węglowa 4

lub składać osobiście w kancelarii Spółki w godz. od 7:00do 15:00 pod ww. adresem.

Załatwienie spraw odbywa się trybem określonym w Instrukcji kancelaryjnej

Rejestry i archiwa:

- rejestr korespondencji – Dział Organizacyjny - Kancelaria 

- rejestr faktur – Dział Finansowo - Księgowy 

- rejestr umów – Dział Organizacyjny

wszystkie wymienione wyżej rejestry prowadzone są w formie elektronicznej.

W JZR Sp. z o.o. mieści się Składnica akt Spółki, której zakres działania określony jest w Instrukcji w zakresie działania
i organizacji składnicy akt wraz rzeczowym wykazem akt.

Udostępnianie materiałów i informacji odbywa się wg zasad określonych w ustawie o dostępie do informacji publicznej
oraz wg Instrukcji organizacji i zakresu działania składnicy akt


Informacje o dokumencie

Osoba odpowiedzialna za treść: Katarzyna Muchowska Utworzony: 2011-07-05 13:54:29
Licznik odwiedzin: 11593 Ostatnia zmiana: 2018-08-30 11:51:56

Zmiany dokumentu

Strona 1 z 1, pokazanych 5 z 5 wszystkich, od 1 do 5

Czas Zmiana Osoba
2018-08-30 11:51:56 Kategoria "Sposób przyjmowania i załatwiania spraw oraz udostępnianie informacji" została zmodyfikowana. Katarzyna Muchowska
2018-08-30 11:41:29 Kategoria "Sposób przyjmowania i załatwiania spraw oraz udostępnianie informacji" została zmodyfikowana. Katarzyna Muchowska
2018-02-19 14:53:37 Kategoria "Sposób przyjmowania i załatwiania spraw oraz udostępnianie informacji" została zmodyfikowana. Katarzyna Muchowska
2017-12-11 11:52:06 Kategoria "Sposób przyjmowania i załatwiania spraw oraz udostępnianie informacji" została zmodyfikowana. Marcin Starościak
2011-07-05 13:54:29 Kategoria została utworzona. Marcin Starościak

Jastrzębskie Zakłady Remontowe Sp. z o.o.