Informacje

Aktualny Komunikat Prezesa Zarządu JZR Sp. z o.o. dostępny jest na platformie internetowej dla Pracowników.