Wóz do transportu materiałów sypkich typu JZR 215

Wóz do transportu materiałów sypkich przeznaczony jest do transportu szynowego (zarówno tory kopalniane jak i kolejka podwieszona) luźnego kamienia i urobku lub innych materiałów, których gabaryty pozwalają na umieszczenie w pojemniku kontenerowym. Dzięki zastosowaniu mechanizmu wywrotowego (tzw. zespołu obrotu), możliwy jest szybki i łatwy wyładunek transportowanego materiału.