Człon trasy zamknięty PSJZR-850

Ikona BIP Ikona rodo Ikona Portal Pracownika Ikona poczty Ikona Grupa JSW Youtube

Człon trasy jest powtarzalnym elementem trasy przenośnika ścianowego. Składa się z konstrukcji spawanej oraz elementów przykręcanych. Człon trasy umożliwia instalowanie bezcięgnowego systemu posuwu kombajnu dowolnego typu (Eicotrack, Poltrak, Dynatrak).

Dane techniczne

Wielkość stosowanych profili bocznych profile odlewane typu:
E270
Szerokość rynny wewnętrznie pomiędzy profilami 790 [mm]
Długość rynny podstawowej (dopuszcza się również inne długości) 1500 [mm] (np. 500, 750, 1000)
Grubość blachy ślizgowej do 45 mm dla E270
Długość blachy spągowej do 25 mm
Wytrzymałość złączy między członami rynnociągu dla E270 min. 3 [MN]