Compliance

Ikona BIP Ikona rodo Ikona Portal Pracownika Ikona poczty Ikona Grupa JSW Youtube

Kodeks Etyki Grupy Kapitałowej JSW

Kodeks Etyki Grupy Kapitałowej JSW jest zbiorem obowiązujących norm i wartości na każdym stanowisku i szczeblu w całej Grupie Kapitałowej JSW. Kodeks Etyki stanowi podstawowe narzędzie wspierające kształtowanie pożądanych zachowań oraz egzekwowanie ewentualnych naruszeń przyjętych norm etycznych. Stanowi on jednocześnie politykę etyczną, antydyskryminacyjną i po części antykorupcyjną JSW.

Polityka antykorupcyjna Grupy Kapitałowej JSW

Polityka antykorupcyjna Grupy Kapitałowej JSW jest jednym z elementów systemu compliance. Określa ona zasady i obowiązki pracowników związane z przeciwdziałaniem wystąpienia zjawisk korupcyjnych. Dokument ten jest afirmacją zasad określonych m.in. w Kodeksie Etyki Grupy Kapitałowej  poprzez ich uwypuklenie i odniesienie do zasad prowadzenia działalności gospodarczej. W dokumencie propagowany jest zakaz przekazywania i przyjmowania jakichkolwiek korzyści majątkowych lub osobistych lub też ich obietnicy. W szczególności zakazane jest przyjmowanie oraz przekazywanie jakichkolwiek prezentów i zaproszeń na rzecz i od funkcjonariuszy publicznych.

Procedura zgłaszania nieprawidłowości Grupy Kapitałowej JSW

Procedura zgłaszania nieprawidłowości w Grupie Kapitałowej JSW wprowadza jednolite zasady dokonywania zgłoszeń w sprawach potencjalnych nieprawidłowości w GK JSW.