O nas

Ikona BIP Ikona rodo Ikona Portal Pracownika Ikona poczty Ikona Grupa JSW Youtube

Jastrzębskie Zakłady Remontowe to firma usługowo - produkcyjna, która od ponad 20 lat specjalizuje się w remontach i modernizacji maszyn i urządzeń górniczych.

Firma powstała 1 lipca 1998 roku w wyniku przekształcenia „Warsztatów Remontowych”, ówczesnej jednostki stanowiącej zaplecze remontowe kopalń Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A.

W tamtym okresie zatrudnialiśmy 314 osób i wykonywaliśmy proste prace remontowe.

Dzisiaj zatrudniamy ok. 790 osób, z czego ponad połowa to wysoko wykwalifikowani specjaliści. Dysponujemy najnowocześniejszym sprzętem spawalniczym i ciągle udoskonalamy swoje procesy technologiczne. 

Stanowiąc część grupy Kapitałowej JSW i świadcząc usługi przede wszystkim dla kopalń Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. znamy potrzeby polskiego górnictwa węgla kamiennego.

Od 2001 roku wprowadziliśmy na rynek pod nazwą JZR ponad 1500 sztuk zmodernizowanych sekcji obudów zmechanizowanych różnych typów, głównie na użytek kopalń JSW S.A.

Działalność produkcyjno – remontową prowadzimy na 4 wydziałach, zlokalizowanych w rejonach kopalń JSW S.A., o łącznej powierzchni użytkowej ok. 20 tysięcy m2.  

W latach 2010 – 2014 opracowaliśmy dokumentacje kopalnianych wozów kontenerowych, których konstrukcja pozwala na intermodalny transport ładunków w zakładach górniczych.

Zaprojektowane i wytwarzane wozy kontenerowe typu: JZR 177, JZR 214, JZR 215, JZR 277, JZR 308 umożliwiają transport w pojemnikach kontenerowych, bez konieczności prowadzenia prac przeładunkowych.

Obecnie skupiamy się na dalszym poszerzaniu oferty produkcyjno – remontowej, oferowaniu rozwiązań, które będą zaspokajały stale rosnące potrzeby klientów, wykorzystując nowoczesne technologie i utrzymując wysoką jakość wyrobów.

Od października 2016 roku poszerzyliśmy stan posiadania majątku o Zakłady Przeróbki Mechanicznej Węgla, usytuowane w kopalniach Budryk i Knurów-Szczygłowice.

Obiekty te w latach 2016 - 2019 zostaną zmodernizowane pod kątem zwiększenia produkcji węgla koksowego typu 35. Modernizacja będzie prowadzona w części z wykorzystaniem środków pochodzących z Funduszu Restrukturyzacji Przedsiębiorców.