Zarząd i Rada Nadzorcza

Ikona BIP Ikona rodo Ikona Portal Pracownika Ikona poczty Ikona Grupa JSW Youtube

Zarząd:

Rafał Rychter - Prezes Zarządu, Dyrektor Spółki

Dariusz Bernacki - Z-ca Prezesa, Dyrektor ds. Ekonomiki i Finansów

Damian Fiołka - Z-ca Prezesa, Dyrektor ds. Technicznych

Rada Nadzorcza:

Jacek Plutecki – Przewodniczący Rady Nadzorczej

Elżbieta Królikowska – Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej

Adam Pieńkowski – Sekretarz Rady Nadzorczej

Stanisław Nawrat – Członek Rady Nadzorczej

Robert Stępień – Członek Rady Nadzorczej

Małgorzata Czeczott – Członek Rady Nadzorczej

Sylwia Długokęcka – Członek Rady Nadzorczej (z wyboru pracowników)