Zarząd i Rada Nadzorcza

Zarząd:

Rafał Rychter - Prezes Zarządu, Dyrektor Spółki

Adam Bosowski - Z-ca Prezesa, Dyrektor ds. Technicznych

Dariusz Bernacki - Z-ca Prezesa, Dyrektor ds. Ekonomiki i Finansów

Mariusz Nonna-Bachoń - Z-ca Prezesa, Dyrektor ds. Rozwoju

Rada Nadzorcza:

Jacek Plutecki  – Przewodniczący Rady Nadzorczej

Zbigniew Budziszewski – Członek Rady Nadzorczej

Stanisław Nawrat – Członek Rady Nadzorczej

Adam Pieńkowski – Członek Rady Nadzorczej

Maciej Białek – Członek Rady Nadzorczej (przedstawiciel Skarbu Państwa)