Człony specjalne krótkie PSJZR-850

Ikona BIP Ikona rodo Ikona Portal Pracownika Ikona poczty Ikona Grupa JSW Youtube

Człony specjalne krótkie służą do skracania lub wydłużania rynnociągu. Składają się z konstrukcji spawanej oraz elementów przykręcanych. Człony specjalne krótkie umożliwiają instalowanie bezcięgnowego systemu posuwu kombajnu dowolnego typu (Eicotrack, Poltrak, Dynatrak).

Dane techniczne

Wielkość stosowanych profili bocznych profile odlewane typu:
E270
Szerokość rynny wewnętrznie pomiędzy profilami 790 [mm]
Długość rynny podstawowej (dopuszcza się również inne długości) 500 [mm], 750 [mm], 1000 [mm]
Grubość blachy ślizgowej do 45 mm dla E270
Długość blachy spągowej do 25 mm
Wytrzymałość złączy między członami rynnociągu dla E270 min. 3 [MN]