Remont i Modernizacja

Ikona BIP Ikona rodo Ikona Portal Pracownika Ikona poczty Ikona Grupa JSW Youtube

Modernizację zmechanizowanych obudów ścianowych wykonujemy w oparciu o własne rozwiązania konstrukcyjno – technologiczne.

Obudowy spełniają wszystkie wymagania pod względem bezpieczeństwa pracy oraz odpowiadają wymaganiom zawartym w normach i przepisach górniczych. Przed wprowadzeniem na rynek poddawane są badaniom typu WE w celu uzyskania wymaganych certyfikatów.

W ciągu 15 lat wprowadziliśmy na rynek pod nazwą JZR ponad 1500 sztuk zmodernizowanych sekcji obudów zmechanizowanych, z czego ponad 60% w czasie ostatnich 3 lat.