Stacja najazdowo-zwrotna UPJZR-SNZ1

Stacja  najazdowo-zwrotna UPJZR-SNZ1 stanowi konstrukcję wsporczą dla napędu wysypowego zapewniając jednocześnie właściwe jego usytuowanie względem przenośnika odbierającego. Modułowa konstrukcja daje dużą swobodę w kształtowaniu długości zwrotni, a tym samym długości najazdu przenośnika sypiącego. Stację można wyposażyć w urządzenia korekcyjne umożliwiające zmianę jej położenia względem osi chodnika zarówno w osi pionowej jak i poziomej. Stację wyposaża się w układy kotwienia dla zapewnienia bezpiecznej i zgodnej z zasadami BHP pracy.

Dane techniczne

Długość stacji (min.-maks.)9,5 [m]-60 [m]
- długość stacji zależy od długości najazdu przenośnika sypiącego
Szerokość taśmy1. 1000-1200 [mm]
2. 1200-1400 [mm]
3. 1400 [mm]
Maks. średnica bębna zwrotnego taśmy1. 530 [mm]
2. 630 [mm]
3. 830 [mm]
Typ bębna zwrotnegogładki / ażurowy /
z okładziną
Maks. długość przenośnika sypiącegozgodnie z obowiązującymi przepisami oraz instrukcją przenośnika sypiącego
Maks. szerokość przenośnika sypiącego
Prędkość łańcucha, wydajnść oraz zainstalowana moc przenośnika sypiącego
Prędkość taśmy, wydajność oraz zainstalowana moc przenośnika taśmowego
Maks. długość przenośnika taśmowego
Dop. nachylenie podłużne chodnika±30˚
Maks. siła nasuwająca przenośnik sypiący na stację:
- 25 [MPa]
- 32 [MPa]
- 1730 [kN]
- 2220 [kN]
Maks. siła przesuwająca stację najazdowo-zwrotną:
- 25 [MPa]
- 32 [MPa]
- 962 [kN]
- 1232 [kN]
Wysokość członu stacji1. 780 [mm]
2. 880 [mm]
3. 1080 [mm]
Wielkość korekcji pionowej360 [mm]
Liczba stojaków kotwiących2-8 [szt.]
Liczba siłowników nasuwających2 [szt.]
Zasilanie siłownikówemulsja z magistrali
lub
olej z agregatu hydraulicznego
Ciśnienie zasilania32 [MPa]
Wytrzymałość złączy między członami stacji2x3000 [kN]
Sposób kotwienia stacji- układ z rozparciem o strop chodnika
- układ z rozparciem o ocios chodnika
- układ mieszany z rozparciem o strop i ocios chodnika
Typy niecki profilującej bieg taśmy- ślizgowy
- rolkowy
- mieszany ślizgowo-rolkowy