Człon inspekcyjny PPJZR-1100

Ikona BIP Ikona rodo Ikona Portal Pracownika Ikona poczty Ikona Grupa JSW Youtube

Człon inspekcyjny jest powtarzalnym elementem trasy przenośnika podścianowego umożliwiającym dostęp do dolnego przedziału. Składa się z konstrukcji spawanej, pokrywy inspekcyjnej oraz elementów złącznych.

Dane techniczne

Wielkość stosowanych profili bocznych profile odlewane typu:
E260
Szerokość rynny wewnętrznie pomiędzy profilami 1040 [mm]
Długość rynny podstawowej (dopuszcza się również inne długości) 1500 [mm]
Grubość blachy ślizgowej do 45 mm
Długość blachy spągowej do 25 mm
Wytrzymałość złączy między członami rynnociągu min. 3 [MN]