Certyfikaty i uprawnienia

W Jastrzębskich Zakładach Remontowych funkcjonuje Zintegrowany System Zarządzania, w ramach którego utrzymywany jest kierunek skierowany na ciągłe doskonalenie zarządzania jakością, zarządzania środowiskowego, zarządzania energią i zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy.

Jako pierwszy, w 2003 roku został wdrożony i certyfikowany System Zarządzania Jakością według normy PN-EN ISO 9001:2008. W 2009 roku wdrożyliśmy system zarządzania środowiskowego według normy PN - EN ISO 14001:2004 oraz system zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy według normy PN-N 18001:2004.

W 2012 roku jako jedna z pierwszych firm w Polsce uzyskaliśmy certyfikat systemu zarządzania energią według normy ISO 50001:2011, wydany przez TÜV Rheinland Polska.

Kwalifikacje JZR Sp. z o.o. znajdują swoje odzwierciedlenie w posiadanych uprawnieniach i certyfikatach:

Certyfikat systemu jakości w spawalnictwie wg normy EN ISO 3834-2 przyznany od 2003 roku (poprzednio DIN EN 729-2)

Świadectwo Kwalifikacyjne I grupy Zakładów Dużych wg PN-M-69009 nadane przez Instytut Spawalnictwa w Gliwicach, przyznane od 1997 roku.

Kwalifikowane technologie spawania według normy PN-EN ISO 15614-1 oraz PN-EN ISO 15614-7 zatwierdzone przez TÜV Rheinland oraz Instytut Spawalnictwa w Gliwicach.