Zarząd i Rada Nadzorcza

Rafał Rychter

Prezes Zarządu, Dyrektor Spółki

Adam Bosowski

Z-ca Prezesa, Dyrektor ds. Technicznych

Dariusz Bernacki

Z-ca Prezesa, Dyrektor ds. Ekonomiki i Finansów

Rada Nadzorcza:

Jacek Plutecki  – Przewodniczący Rady Nadzorczej

Zbigniew Budziszewski – Członek Rady Nadzorczej

Andrzej Bajer – Członek Rady Nadzorczej

Sylwia Długokęcka – Członek Rady Nadzorczej z wyboru załogi

Stanisław Nawrat – Członek Rady Nadzorczej

Maciej Białek – Członek Rady Nadzorczej (przedstawiciel Skarbu Państwa)