Wydarzenie

Modernizacja sekcji dla KWK „Budryk”

Trwają dostawy zmodernizowanych sekcji, noszących oznaczenie JZR-15/32-2x2685, do KWK „Budryk". Planowany termin zakończenia dostaw uzgodniono na dzień 10.07.2017 r.

Trwają dostawy zmodernizowanych sekcji, noszących oznaczenie JZR-15/32-2x2685, do KWK „Budryk". Planowany termin zakończenia dostaw uzgodniono na dzień 10.07.2017 r. Trwają dostawy zmodernizowanych sekcji, noszących oznaczenie JZR-15/32-2x2685, do KWK „Budryk". Planowany termin zakończenia dostaw uzgodniono na dzień 10.07.2017 r.